Gilead Sciences Belgium BVBA/SPRL

Park Lane
Culliganlaan 2D
1831 Diegem
België

Telefoon: +32 24 01 35 50
Fax: +32 24 01 35 51

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieën in het domein van medische behoeften waarin nog niet is voorzien. De missie van het bedrijf is de zorg verbeteren voor patiënten over de hele wereld die aan levensbedreigende ziekten lijden.

Het Belgische kantoor van Gilead bevindt zich in Diegem, net buiten Brussel, en draagt zorg voor medische, verkoop- en marketingondersteuning voor onze producten in België en Luxemburg.

Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen te publiceren op de eigen bedrijfswebsite (klik hier voor deze ‘Disclosure code’ van EFPIA).

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en inclusief gerelateerde kosten. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door elk lid-bedrijf in elke verslagperiode openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar (de ‘verslagperiode’). De eerste verslagperiode was het kalenderjaar 2015.

Het bedrag dat in 2016 is uitbetaald, bedraagt € 982.650,58.

In 2016 heeft Gilead projecten mogelijk gemaakt voor de volgende patiëntenorganisaties door ze financieel te ondersteunen of "unrestricted grants" toe te kennen. Deze informatie is juist op het moment van schrijven (juni 2017). De informatie kan gewijzigd en dienovereenkomstig bijgewerkt worden.

België

 • Grant Recipient
  Description of Activity
  Amount Funded €
 • CHAC

  Support 2016 in ‘battle against hepatitis’

  12000
 • Sensoa
  Hepatitis C information to MSM
  1,500
 • Sidasol
  Testing Week
  2,800
 • Namur Entraide Sida
  Support service for co-infected persons
  5,175
 • Aide Info Sida BXL
  EU Testing Week
  7,550
Language: English  |  Français