Language: English

Gilead Sciences Netherlands BV

Viñoly Tower, Floor 9
Claude Debussylaan 22
1082 MD Amsterdam
Netherlands

Phone: 31 20 7183 650
Fax: 31 20 71 83 651

Kite EU R&D

Science Park 408
1098 XH Amsterdam
Netherlands

Phone: 31 20 235 2630


Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieën in het domein van medische behoeften waarin nog niet is voorzien. De missie van het bedrijf is de zorg verbeteren voor patiënten over de hele wereld die aan levensbedreigende ziekten lijden.

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg in Nederland, de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en beroepsbeoefenaren, instellingen of samenwerkingsverbanden openbaar. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn echter niet in dit register opgenomen. Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling tevens zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen te publiceren op de eigen bedrijfswebsite (klik hier voor deze ‘Disclosure code’ van EFPIA).

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en inclusief gerelateerde kosten. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door elk lid-bedrijf in elke verslagperiode openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar (de ‘verslagperiode’). De eerste verslagperiode was het kalenderjaar 2015.


Het bedrag dat in 2017 is uitbetaald, bedraagt € 1.221.682,94

Nederland

In 2016 heeft Gilead projecten mogelijk gemaakt voor de volgende patiëntenorganisaties door ze financieel te ondersteunen of "unrestricted grants" toe te kennen. Deze informatie is juist op het moment van schrijven (juni 2017). De informatie kan gewijzigd en dienovereenkomstig bijgewerkt worden.

 • Organisatie
  Beschrijving
  Gefinancierd Bedrag
 • HIV Vereniging Nederland
  Translations of Basic Edition "Positief Leven" in three Languages
  24,318
 • HIV Vereniging Nederland
  Advertisement HIV Nieuws (editions 154 - 159)
  7,000
 • HIV Vereniging Nederland

  2015 Sponsorship Sponsorship Activities (1)

  1. Ondersteuning en uitvoering Secties (Women, Young Ones, Positive Kids, Poz & proud, Long term survivors)

  2. Ondersteuning en uitvoering Regions

  3. Support and execution Volunteers

  4. Advococay HIV and work

  24,000
 • HIV Vereniging Nederland

  2015 Sponsorship Sponsorship Activities (1)

  1. Ondersteuning en uitvoering Secties (Women, Young Ones, Positive Kids, Poz & proud, Long term survivors)

  2. Ondersteuning en uitvoering Regions

  3. Support and execution Volunteers

  4. Advococay HIV and work

  60,000
 • HIV Vereniging Nederland
  Online Subscriptions/membership Scientic Magazines
  2,000
 • HIV Vereniging Nederland
  Simplifed Edition Brochure "Positief Leven"
  19,978
 • Nederlandse Leverpatienten Vereniging

  Sponsorship Activities 

  1. National Liverpatients Day (3/10/2015)

  2. Training PLWHEP for awareness workshops BIBHEP

  3. Support website information on hepatitis 

  4. Educational grant for study visits, meetings and conferences.

  9,750
 • Nederlandse Leverpatienten Vereniging
  50% of Costs Mailing "Zorgboek Hepatitis"
  359
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
  Sponsorship NCFS 2015 Symposium
  6,050
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
  Sponsorship Young Investigators Meeting Paris
  6,050
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
  Sponsorship Symposium "Van hielprik to donorlong"; CF-Day 31 October 2015
  12,100
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
  The Development of a Cystic Fibrosis App; A Web Dashboard for Patients and Treating Physicians; A secured Database on the NCFS Server
  14,820
Language: English