Netherlands

Gilead Sciences Netherlands BV

Viñoly Tower, Floor 9

Claude Debussylaan 22

1082 MD Amsterdam

Netherlands

Phone: +31 20 7183 650 +31 20 7183 650

Fax: +31 20 71 83 651

Kite Pharma EU B.V.

Tufsteen 1, 2132 NT Hoofddorp

Netherlands

Phone: +31 20 235 2630 +31 20 235 2630

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat al meer dan drie decennia lang doorbraken in de geneeskunde nastreeft en realiseert, met als doel om een gezondere wereld te creëren voor iedereen. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen ter bestrijding en genezing van levensbedreigende ziekten. Gilead is wereldwijd actief in 35 landen en heeft haar hoofdkantoor in Foster City, Californië.

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg in Nederland, de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en beroepsbeoefenaren, instellingen of samenwerkingsverbanden openbaar. De kosten van onderzoek en ontwikkeling zijn echter niet in dit register opgenomen. Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling tevens zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen te publiceren op de eigen bedrijfswebsite (klik hier voor deze ‘Disclosure code’ van EFPIA).

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies, prospectieve niet-interventie studies en inclusief gerelateerde kosten. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door elk lid-bedrijf in elke verslagperiode openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar ( de ‘verslagperiode’ ). De eerste verslagperiode was het kalenderjaar 2015.

Het bedrag dat in 2020 is uitbetaald, bedraagt € 4.695.793,12.

Relaties met Patiëntenorganisaties

Gilead Sciences heeft projecten mogelijk gemaakt voor patiëntenorganisaties door ze financieel te ondersteunen of “unrestricted grants” toe te kennen.

De informatie over de financiële steun van Gilead Sciences aan patiëntenorganisaties is terug te vinden via het Transparantieregister Zorg (www.transparantieregister.nl).

Deze pagina is bedoeld voor bezoekers buiten de Verenigde Staten.