For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek vysvětluje, jak společnost Gilead Sciences, Inc., včetně všech jejích plně vlastněných dceřiných společností a nástupců (dále společně jen „Gilead“), zpracovává Osobní údaje (informace, které vás identifikují), které Gilead poskytnete nebo které budou jinak shromážděny na webových stránkách pod kontrolou Gilead (dále společně jen „Webové stránky Gilead“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek se uplatní společně s Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead . Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead se vztahuje na veškeré Osobní údaje získané a zpracovávané společností Gilead. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek obsahuje další podrobnosti ohledně Osobních údajů shromažďovaných na webových stránkách kontrolovaných společností Gilead. V případě rozporu má přednost Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead.
Před použitím Webových stránek Gilead nebo odesláním informací Gilead prostřednictvím webových stránek si prosím přečtěte toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead. Vstupem na Webové stránky Gilead a jejich používáním souhlasíte a udílíte souhlas se shromažďováním, používáním a poskytováním vašich osobních údajů v souladu s ustanovením tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek. Není-li výslovně uvedeno jinak, toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek se nevztahuje na informace shromážděné od vás offline nebo prostřednictvím webových stránek třetích osob, na něž mohou Webové stránky Gilead odkazovat, nicméně nad kterými nemá společnost Gilead kontrolu. Doporučujeme vám seznámit se s podmínkami jednotlivých ustanovení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Jak Gilead shromažďuje informace online?

Kromě prostředků uvedených v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead , mohou Webové stránky Gilead shromažďovat informace, které mohu být potenciálně osobně identifikovatelné a které souvisejí s vaší návštěvou, aniž byste takové informace aktivně poskytli. Neidentifikované informace mohou být shromažďovány s pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie nebo webové majáky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka přenese na pevný disk vašeho počítače. Webové majáky (označované rovněž soubory GIF, pixely nebo internetové značky) pomáhají společnosti Gilead pochopit, jak se po Webových stránkách Gilead pohybujete. V rámci vašeho používání stránek váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na Webové stránky Gilead některé z těchto neidentifikovaných informací, jako je adresa URL webových stránek, které jste právě navštívili a verze prohlížeče, s nímž váš počítač pracuje. Technologie pasivního shromažďování informací mohou ulehčovat vaše prohlášení Webových stránek Gilead, neboť společnosti Gilead umožní poskytovat lepší služby, přizpůsobit Webové stránky Gilead dle preferencí zákazníků, vytvářet statistiky, analyzovat trendy a jinak spravovat a vylepšovat Webové stránky Gilead. Některé funkce Webových stránek Gilead nemusí bez technologií pasivního shromažďování informací fungovat. Informace shromážděné těmito technologiemi nelze využít pro vaši identifikaci bez použití dalších informací. Podrobnosti týkající se omezení nebo deaktivace sledovacích technologií najdete v níže uvedené části pojmenované „Jaké možnosti mám ohledně toho, jak Webové stránky Gilead shromažďují a používají Osobní údaje o mně?“.

Někteří obchodní partneři, s nimiž má Gilead uzavřenou smlouvu o obchodní činnosti (např. poskytovatelé webových stránek) mohou na Webových stránkách Gilead používat soubory cookie. Ačkoliv Gilead nemusí mít přímý přístup k takovým souborům cookie nebo kontrolu nad nimi, toto Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek se vztahuje na používání souborů cookie společností Gilead a těmito obchodními partnery na Webových stránkách Gilead. Gilead může rovněž umožnit společnostem sociálních médií (např. Facebook) umístit na Webové stránky Gilead své widgety. Tyto nástroje třetích osob mohou být rovněž využívány k vašemu sledování na webových stránkách. Například dokud jste přihlášeni na Facebook, při každém vstupu na webové stránky obsahující widget Facebook, bude Facebook vědět, že jste příslušnou webovou stránku navštívili. Gilead nemá kontrolu nad postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

Za jakých okolností a pro jaké účely může Gilead shromažďovat a používat osobní údaje prostřednictvím Webových stránek Gilead?

Kromě toho, co stanoví Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead, pokud se rozhodnete používat e-mailovou funkci stránky Gilead k přijímání e-mailových upozornění, Gilead vám zašle e-mail za účelem ověření vaší registrace a potvrzení, že se k odběru takových e-mailů registrujete. Pokud si takové e-maily nepřejete nadále dostávat, můžete postupovat dle pokynů uvedených v e-mailu a požádat, aby vám společnost Gilead nadále e-mailová oznámení nezasílala.

V rozsahu možném dle příslušných místních právních předpisů, některé Webové stránky Gilead zahrnují možnost odeslat další fyzické osobě odkaz na webové stránky Gilead. Pokud se rozhodnete využít funkci e-mailové stránky společnosti Gilead k zaslání odkazu na stránku Gilead, Gilead vás požádá o e-mailovou adresu adresáta. Gilead automaticky zašle příjemci jednorázový e-mail s pozvánkou k návštěvě doporučené stránky. Tyto informace budu použity pouze pro tuto konkrétní e-mailovou zprávu a nebudou uloženy ani používány pro jiné účely.

Jaké možnosti mám ohledně toho, jak Webové stránky Gilead shromažďují a používají osobní údaje o mně?

Kdykoliv můžete omezit množství a typ Osobních údajů, které Gilead získá o vás, pokud nebudete zadávat Osobní údaje do formulářů nebo datových polí na Webových stránkách Gilead. Některé online služby Gilead lze poskytovat pouze v případě, že společnosti Gilead poskytnete příslušné Osobní údaje. Různé Webové stránky Gilead se mohou zeptat, zda si přejete registrovat do kontaktního seznamu nebo programu Gilead pro nabídky, propagační akce a další služby, které by vás mohly zajímat.

Mohou vám být rovněž pokládány preferenční otázky nebo poskytnuty preferenční zaškrtávací políčka, která vám umožní uvést, že si nepřejete, aby Webové stránky Gilead používaly sledovací technologie, jako jsou soubory cookie, či aby si „zapamatovaly“ vaše Osobní údaje jako jsou ID uživatele nebo e-mailová adresa pro další návštěvu. Nicméně Webové stránky Gilead, které využívají sledovací technologie ke shromažďování neidentifikovaných informací, vám obvykle možnost zrušit používání sledovacích technologií nenabízejí. Některé internetové prohlížeče vám umožňují omezit nebo deaktivovat používání sledovacích technologií, které shromažďují neidentifikované informace, jako je nastavení „Do not track“ („DNT“). Webové stránky Gilead momentálně nejsou ve svém aktuálním vydání kompatibilní se standardem DNT. Nesmíte však zapomínat, že Gilead neshromažďuje ani neposkytuje informace o vašem prohlížení třetím osobám k marketingovým účelům.

Jak Gilead zabezpečuje Osobní údaje shromážděné na Webových stránkách Gilead?

Je běžnou praxí společnosti Gilead zajistit, aby její Webové stránky byly zajištěny s pomocí komerčně přiměřených technických, procedurálních a administrativních ochranných prvků, které jsou úměrné citlivosti a objemu zpracovávaných údajů. Nicméně důvěrnost Osobních údajů přenášených přes internet nelze zaručit. Gilead vám při přenosu Osobních údajů přes internet doporučuje postupovat obezřetně. Gilead nedokáže v žádném případě zaručit, že neoprávněné třetí osoby nezískají přístup k vašim Osobním údajům; proto pokud poskytujete své osobní údaje na Webových stránkách Gilead, musíte zvážit výhody i rizika. Gilead nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích osob ani jejich obsahem a Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek Gilead se na takové webové stránky nevztahuje. Před poskytnutím Osobních údajů byste se měli seznámit s oznámením o ochraně osobních údajů příslušných webových stránek třetích osob. To se vztahuje i na takové obchodní partnery nebo služby sociálních médií, které sdílí své nástroje na Webových stránkách Gilead (např. Facebook). Vzhledem k tomu, že Gilead nemá žádnou kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů těchto třetích osob, měli byste se seznámit s nastavením ochrany osobních údajů, které si stanovíte přímo s nimi.

Jak Gilead chrání osobní údaje dětí na Webových stránkách Gilead?

Žádné webové stránky Gilead nejsou určeny ke shromažďování nebo používání Osobních údajů od dětí na Webových stránkách Gilead („děti“ jsou fyzické osoby, které nedosáhly plnoletosti ve svém příslušném právním řádu). Gilead rovněž vědomě neumožňuje dětem objednávat produkty Gilead, komunikovat s Gilead nebo využívat jakékoliv online služby Gilead. Pokud máte podezření, že dítě, jehož jste rodičem nebo zákonným zástupcem, nám poskytlo Osobní údaje, obraťte se prosím na Gilead s využitím některého z níže uvedených způsobů a Gilead s vámi bude na řešení problému spolupracovat.

Vaše práva a kontaktní údaje

Pokud mají fyzické osoby práva na základě pro ně platných právních předpisů, umožní společnost Gilead na písemnou žádost fyzickým osobám přístup k Osobním údajům, které o nich uchovává s tím, že bude dodržovat veškerá právní omezení. Dále společnost Gilead umožní fyzickým osobám opravit, pozměnit nebo vymazat údaje, u nichž se ukáže, že jsou nepřesné nebo neúplné, nebo vznést námitku vůči určitým typům zpracovávání těchto údajů nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů za určitých okolností a s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem. Společnost Gilead nemusí být schopna žádosti vyhovět, pokud byly Osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu s povinnostmi a postupy společnosti Gilead v oblasti uchovávání záznamů. Pokud společnost Gilead nebude moci poskytnout fyzické osobě přístup k jejím Osobním údajům, vynasnaží se poskytnout jí vysvětlení s tím, že dodrží veškerá právní nebo regulační omezení. Společnost Gilead prosím informujte o svých přáních nebo ji kontaktujte na telefonním čísle (800) GILEAD5 nebo +1 (650) 522-5775 či e-mailem na adrese privacy@gilead.com. Nebo lze zaslat dopis na následující adresu:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, USA

Veškerá sdělení pro společnost Gilead musí obsahovat jméno a kontaktní údaje odesilatele (jako je e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa) a podrobné vysvětlení žádosti. Sdělení týkající se Webových stránek Gilead by navíc měla obsahovat dle případu e-mailovou adresu používanou pro registraci a adresu Webových stránek Gilead, na kterých byly Osobní údaje poskytnuty (např. www.gilead.com) . E-mailové žádosti o vymazání, doplnění nebo opravu osobních údajů by měly dle případu v řádku předmětu e-mailu obsahovat označení „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o doplnění/opravu“. Společnost Gilead se vynasnaží odpovědět na všechny odůvodněné žádosti včas a v každém případě ve lhůtách předepsaných platnými místními právními předpisy. Pokud máte jakékoliv otázky nebo stížnosti ohledně našich zásad či postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@gilead.com nebo na výše uvedené korespondenční adrese.

Vymáhání

Gilead vyšetří a pokusí se vyřešit veškeré reklamace a spory související s používáním a poskytováním Osobních údajů v souladu s principy uvedenými v Oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek. Pro stížnosti nebo spory, které nelze vyřešit mezi Gilead a stěžovatelem, Gilead souhlasí s účastí na procesu řešení sporu organizace TRUSTe.

Pokud máte nevyřešenou obavu týkající se ochrany soukromí nebo použití údajů, kterou jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na třetí stranu zajišťující řešení sporů sídlící v USA (zdarma), na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek

Gilead si vyhrazuje právo čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek měnit, aby odráželo technologický pokrok, právní a regulační změny a obchodní praxi společnosti Gilead v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud Gilead změní své postupy zajišťování ochrany soukromí, bude aktualizovaná verze tohoto oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek tyto změny odrážet. Gilead tyto změny oznámí aktualizováním data účinnosti uvedeného v tomto oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek. Vaše pokračující spolupráce se společností Gilead při činnostech obsažených výše bude podléhat oznámení o ochraně osobních údajů webových stránek aktuálnímu v dané době.

Naposledy aktualizováno: 15. května 2018