For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Website Privacy- verklaring

Deze Website Privacyverklaring van legt uit hoe Gilead Sciences, Inc., en zijn dochterondernemingen en opvolgers (gezamenlijk aangeduid als “Gilead”), omgaan met persoonsgegevens die u aan Gilead verstrekt (informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden), of informatie die anderszins wordt verzameld op websites die beheerd worden door Gilead (gezamenlijk aangeduid als "Website(s) van Gilead"). Deze Website Privacyverklaring moet in samenhang met de Gilead Privacyverklaring gelezen worden. De Gilead Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens ontvangen en verwerkt door Gilead. Deze Website Privacyverklaring geeft verder informatie over persoonsgegevens verzameld op websites onder beheer van Gilead. In het geval van een tegenstrijdigheid heeft de Gilead Privacyverklaring voorrang.

Gelieve de Website Privacyverklaring en de Gilead Privacyverklaring te lezen voordat u de websites van Gilead gebruikt of via een website informatie aan Gilead verstrekt. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Gilead Website(s), gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens ingezameld, gebruikt en bekendgemaakt worden zoals wordt uiteengezet in deze Privacyverklaring van Websites.

Tenzij specifiek anders vermeld, is deze Website Privacyverklaring van niet van toepassing op informatie van u die offline is verzameld of via externe websites die gekoppeld kunnen zijn aan de Websites van Gilead, maar die niet onder het beheer van Gilead vallen. U wordt aangeraden om de voorwaarden van het individuele privacybeleid van elke website die u bezoekt, te consulteren.

Hoe en voor welke doeleinden verzamelt en gebruikt Gilead informatie via de Gilead Websites?

Gegevens die door middel van cookies worden verkregen

Naast de middelen die zijn uiteengezet in de Gilead Privacyverklaring, kunnen de Websites van Gilead informatie verzamelen die mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie zouden kunnen bevatten over uw bezoekgedrag, zonder dat u dergelijke informatie actief verstrekt. Niet-geïdentificeerde informatie kan verzameld worden aan de hand van verschillende technologieën, zoals cookies en webbakens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Webbakens (ook wel aangeduid als GIF-bestanden, pixels, of internettags) helpen Gilead om inzicht te krijgen in de manier waarop u op de Websites van Gilead navigeert. Als onderdeel van uw gebruik van de site, verstuurt uw internetbrowser automatisch een deel van deze niet-geïdentificeerde informatie naar Websites van Gilead, zoals de URL van de website die u net bezocht heeft en de browserversie die door uw computer gebruikt wordt. Passieve technieken voor informatieverzameling kunnen uw gebruik van de Websites van Gilead gemakkelijker maken. Gilead zal betere service kunnen bieden, de Websites van Gilead zullen aangepast kunnen worden aan de hand van de voorkeuren van de consument, statistieken kunnen samengesteld worden en trends geanalyseerd. De Websites van Gilead kunnen zo beheerd en verbeterd worden. Bepaalde functies van de Websites van Gilead werken mogelijk niet zonder het gebruik van de passieve technologieën voor het verzamelen van informatie. Informatie die verzameld wordt door deze technologieën kan niet gebruikt worden om u te identificeren zonder het gebruik van andere aanvullende informatie. Raadpleeg het onderstaande gedeelte "Wat zijn mijn opties met betrekking tot de persoonsgegevens die door Websites van Gilead over mij worden ingezameld en gebruikt?" voor het beperken of uitschakelen van traceertechnologieën.

Enkele zakelijke partners van Gilead, met wie Gilead contracten heeft voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten (bijv. website-providers), kunnen hun cookies op de Websites van Gilead plaatsen. Alhoewel Gilead mogelijk geen directe toegang heeft tot of beheer heeft over dergelijke cookies, is deze Privacyverklaring van Websites van toepassing op het gebruik van cookies door Gilead en dergelijke zakelijke partners op de Websites van Gilead. Gilead kan ook sociale mediabedrijven toestaan (bijv. Facebook) om “widgets” op de Websites van Gilead te plaatsen. Deze hulpprogramma's van derden kunnen ook gebruikt worden om u op meerdere websites te volgen. Zolang u bijvoorbeeld ingelogd bent op Facebook, en u een website bezoekt met een Facebook-widget, dan zal Facebook weten dat u die webpagina bezocht heeft. Gilead heeft geen controle over de privacypraktijken van deze derde partijen.

U vindt meer informatie over het gebruik van cookies in het onderdeel “Wat zijn mijn opties met betrekking tot de persoonsgegevens die door Websites van Gilead over mij worden ingezameld en gebruikt?" (hieronder) en in de Cookie-verklaring.

Gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen

In aanvulling op wat is uiteengezet in de Gilead Privacyverklaring, zal Gilead, als u ervoor kiest om de e-mailpagina-functie van Gilead te gebruiken om e-mail alerts te ontvangen, u een e-mail sturen om uw registratie te valideren en te bevestigen dat u zich aangemeld heeft om dergelijke e-mails te ontvangen. Als u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, dan moet u de instructies opvolgen die in de e-mail verstrekt worden zodat Gilead gevraagd wordt om te stoppen met het verzenden van e-mail alerts.

Zoals toegestaan door de toepasselijke plaatselijke wetgeving kunnen sommige Websites van Gilead de mogelijkheid bieden om een link naar een webpagina van Gilead aan een ander individu te sturen. Als u ervoor kiest om de e-mailpagina-functie van Gilead te gebruiken om een link naar een Gilead-pagina te versturen, dan zal Gilead u om het e-mailadres van de ontvanger vragen. Gilead zal de ontvanger automatisch een eenmalige e-mail sturen met een uitnodiging om de desbetreffende pagina te lezen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bezorgen van dit specifieke e-mailbericht, en zal niet voor enig ander doel opgeslagen of gebruikt worden.

Wat zijn mijn opties met betrekking tot de persoonsgegevens die door Websites van Gilead over mij worden ingezameld en gebruikt?

U kunt altijd de hoeveelheid en de soort persoonsgegevens beperken die Gilead over u ontvangt door ervoor te kiezen bepaalde persoonsgegevens niet in te vullen op formulieren of in gegevensvelden op de Websites van Gilead. Sommige online diensten van Gilead kunnen alleen aan u verstrekt worden als u Gilead de juiste persoonsgegevens geeft. Op verschillende Websites van Gilead kan u gevraagd worden of u wel of niet opgenomen wilt worden in Gilead’s contactlijsten of programma's voor aanbiedingen, promoties en aanvullende diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

U kunt ook voorkeursvragen of voorkeursvakjes te zien krijgen, waar u kunt aangeven dat u niet wilt dat de Websites van Gilead traceertechnologieën gebruiken, zoals cookies, om uw persoonsgegevens te "onthouden", zoals gebruikers-ID's of e-mailadressen, voor wanneer u de websites wederom bezoekt. De Websites van Gilead die traceertechnologieën gebruiken om niet-geïdentificeerde gegevens te verzamelen, bieden u over het algemeen niet de mogelijkheid om niet in te stemmen met het gebruik van traceertechnologieën. Sommige internetbrowsers stellen u in staat het gebruik van traceertechnologieën voor het verzamelen van niet-geïdentificeerde informatie te beperken of uit te schakelen, zoals door een “Do Not Track” (“DNT”)-instelling. Momenteel zijn de Websites van Gilead niet compatibel met de DNT-standaard in de huidige versie. Echter, u moet niet vergeten dat Gilead uw surfgedrag niet verzamelt of bekendmaakt voor de marketingdoeleinden van derde partijen.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de Cookie-verklaring

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden op de Websites van Gilead?

Gilead zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden waarvoor zij worden verkregen en gebruikt, tenzij als de toepasselijke regelgeving een langere bewaartermijn zou voorschrijven.

Met wie kan Gilead de persoonsgevens die zij via de Websites van Gilead verkrijgt delen?

De persoonsgegevens die via de Websites van Gilead worden verzameld kunnen binnen de Gilead groep van ondernemingen worden doorgegeven. Mogelijk zullen ook zakelijke partners of verwerkers toegang verkrijgen tot deze gegevens. In dergelijk geval beschermd Gilead steeds de veiligheid van uw gegevens, onder andere door middel van confidentialiteitsovereenkomsten.

De persoonsgegevens kunnen in het kader van de hierboven beschreven doeleinden eventueel worden verzonden naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dergelijke doorgifte kan resulteren in een doorgifte van uw gegevens aan een partner di zich in een derde land bevind. In dat geval nemen wij steeds passende beschermingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, in de zin van EU Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe beveiligt Gilead persoonsgegevens die op Websites van Gilead verzameld worden?

Het is Gilead’s werkwijze om ervoor te zorgen dat de Websites van Gilead veilig zijn door gebruik te maken van commercieel redelijke technische, procedurele en administratieve waarborgen die proportioneel zijn aan de gevoeligheid en het volume van de verwerkte gegevens. Echter, de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet verzonden worden kan niet absoluut gegarandeerd worden. Gilead dringt er bij u op aan om voorzichtig te zijn wanneer u persoonsgegevens via het internet verstuurt. Gilead kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens; daarom moet u de voordelen en risico's afwegen alvorens u uw persoonsgegevens naar de Websites van Gilead verstuurt. Gilead heeft geen controle over externe websites of over hun inhoud, en Gilead’s Privacyverklaring van Websites is op dergelijke websites niet van toepassing. U moet het privacybeleid van externe websites controleren alvorens u persoonsgegevens verstrekt. Dit geldt ook voor die zakelijke partners of sociale mediadiensten die tools op de Gilead Websites hebben met als doel om informatie te delen (bijv. Facebook). Omdat Gilead geen controle heeft over de privacypraktijken van deze derde partijen, moet u controleren wat de privacy-instellingen zijn die u bij hen heeft ingesteld.

Hoe beschermt Gilead de privacy van kinderen op de Websites van Gilead?

Geen van de Websites van Gilead heeft als doel om de persoonsgegevens van kinderen te verzamelen of gebruiken ("kinderen" zijn individuen die in hun residentiële rechtsgebieden nog niet de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt). Gilead staat niet bewust toe dat kinderen de producten van Gilead bestellen, met Gilead communiceren, of gebruikmaken van Gileads online diensten. Als u vermoedt dat een kind van wie u de ouder of wettelijke voogd bent, persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft, dan moet u contact opnemen met Gilead via een van de onderstaande methoden. Gilead zal met u samenwerken om dit probleem op te lossen.

Uw rechten en contactinformatie

Indien individuen rechten hebben volgens de wetten die van toepassing zijn op hen, zal Gilead, op schriftelijk verzoek, individuen toegang verlenen tot de persoonsgegevens die zij over hen bewaart, onderworpen aan alle wettelijke beperkingen. Bovendien zal Gilead individuen toestaan om informatie te verbeteren, aan te passen of te verwijderen waarvan aangetoond is dat deze onnauwkeurig of onvolledig is of onderworpen is aan bepaalde soorten verwerking van zulke informatie of gegevensportabiliteit, in bepaalde omstandigheden en onderworpen aan bepaalde uitzonderingen voorzien door de wet. Gilead kan misschien niet voldoen aan een verzoek wanneer persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd, in overeenstemming met bewaarverplichtingen en praktijken van de bestanden van Gilead. Indien Gilead een individu geen toegang kan verstrekken tot zijn/haar persoosgegevens, zal Gilead trachten het individu te voorzien van een uitleg, onderworpen aan alle wettelijke en regelgevende beperkingen. Stel Gilead op de hoogte van uw wensen door contact op te nemen met Gilead: telefonisch op (800) GILEAD5 of +1 (650) 522-5775 of per e-mail op dpo@gilead.com. Brieven kunnen ook gestuurd worden naar het volgende adres:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, VS

Alle communicatie aan Gilead moet de naam en contactinformatie van de zender bevatten (zoals e-mailadres, telefoonnummer of postadres) en een gedetailleerde uitleg van het verzoek. Daarnaast moet alle communicatie met betrekking tot de Websites van Gilead het e-mailadres bevatten, indien van toepassing, dat gebruikt is voor het aanmelden en het adres van de Website van Gilead waar de persoonsgegevens verstrekt zijn (bijv. www.gilead.com). Verzoeken die per e-mail ingediend worden om uw rechten uit te oefenen, moeten als dusdanig worden aangemerkt in de onderwerpregel van de e-mail (bv: "Verwijderingsverzoek" of "Wijziging/Correctieverzoek") , voor zover van toepassing. Gilead zal trachten alle redelijke verzoeken tijdig te beantwoorden en, in elk geval, binnen alle tijdslimieten die voorgeschreven worden door de toepasselijke plaatselijke wetgeving. Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot ons privacybeleid of onze privacypraktijken, dan moet u contact met ons opnemen via dpo@gilead.com of via het hierboven vermelde postadres.

U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden

Zoals hoger aangegeven kan u toelaten dat Gilead uw persoonsgegevens gebruikt op u te informeren over onze producten, over de sector of om u uit te nodigen op evenementen. Voor zover deze correspondentie direct marketing inhoudt, kunt u zich hiertegen steeds verzetten. Om dit te doen, kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer 0032 24 01 35 50 of per e-mail via dpo@gilead.com.

Handhaving

Gilead zal onderzoek doen naar en proberen om eventuele klachten en geschillen op te lossen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens overeenkomstig de beginselen vervat in deze Privacyverklaring van Websites. Voor klachten of geschillen die door Gilead en de klager niet kunnen worden opgelost, gaat Gilead akkoord met deelname aan de procedures voor geschillenbeslechting van TRUSTe.
Indien u een onopgelost probleem heeft over uw privacy of het gebruik van uw gegevens en we hebben geen bevredigend antwoord gegeven, dan kunt u (gratis) contact opnemen met onze in Amerika gevestigde dienstverlener voor geschillenbeslechting, TRUSTe, op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Bovendien heeft u het recht om, indien u van mening bent dat uw rechten niet werden nageleefd, om u te wenden tot de bevoegde toerichthoudende autoriteit, waarvan u hier een lijst kunt terugvinden: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring van Websites

Gilead behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van Websites van tijd tot tijd te wijzigen om technologische ontwikkelingen, wettelijke en regelgevende veranderingen en de bedrijfspraktijken van Gilead weer te geven, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. Indien Gilead haar privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring van Websites deze veranderingen weergeven. Gilead zal zulke veranderingen meedelen door de ingangsdatum aan te passen, die vermeld wordt op deze Privacyverklaring van Websites. Uw voortdurende interactie met Gilead, bij activiteiten zoals hierboven vermeld, zal onderworpen zijn aan de dan geldende Privacyverklaring van Websites.

Laatst bijgewerkt: [ ] september 2018