For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej wyjaśnia, w jaki sposób firma Gilead Sciences, Inc. z siedzibą w Foster City, Kalifornia, USA, w tym jej spółki zależne i jej następcy (razem określani jako „Gilead”), przetwarza dane osobowe (informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika) dostarczane do Gilead lub które są gromadzone w inny sposób na stronach internetowych kontrolowanych przez Gilead (łącznie zwanych „Stroną(-ami) internetową(-ymi) Gilead”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej należy czytać łącznie z Oświadczeniem Gilead o ochronie prywatności. Oświadczenie Gilead o ochronie prywatności dotyczy wszystkich Danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych przez Gilead. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej zawiera dodatkowe informacje na temat Danych osobowych gromadzonych na stronach internetowych kontrolowanych przez Gilead. W przypadku sprzeczności zapisów zastosowanie ma Oświadczenie Gilead o ochronie prywatności.

Prosimy przeczytać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej oraz Oświadczenie Gilead o ochronie prywatności przed skorzystaniem ze Stron internetowych Gilead lub przesłaniem informacji do Gilead za pośrednictwem strony internetowej. Uzyskując dostęp i korzystając ze Strony internetowej Gilead, zgadzają się Państwo na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności na stronie internetowej.

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej nie ma zastosowania do informacji zebranych od użytkownika w trybie offline lub do stron internetowych osób trzecich, do których strony Gilead mogą się odnosić, ale Gilead ich nie kontroluje. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami poszczególnych polityk prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

W jaki sposób Gilead zbiera informacje online?

Oprócz środków określonych w Oświadczeniu Gilead o ochronie prywatności strony internetowe Gilead mogą zbierać informacje, które mogą potencjalnie osobiście zidentyfikować Państwa wizytę bez aktywnego przesyłania takich informacji. Te informacje mogą być gromadzone przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk twardy komputera przez stronę internetową. Sygnały nawigacyjne w Internecie (zwane również plikami GIF, pikselami lub znacznikami internetowymi) pomagają Gilead zrozumieć, w jaki sposób poruszają się Państwo po stronach Gilead. W ramach korzystania ze strony internetowej przeglądarka internetowa automatycznie przesyła na strony Gilead niektóre z tych nieidentyfikujących Państwa informacji, takich jak adres URL odwiedzanej strony internetowej oraz wersję przeglądarki, z której korzysta komputer. Technologie gromadzenia pasywnych informacji mogą ułatwić korzystanie ze stron internetowych Gilead, umożliwiając Gilead zapewnienie lepszej obsługi, dostosowywanie stron Gilead w oparciu o preferencje konsumentów, kompilowanie statystyk, analizowanie trendów oraz administrowanie i ulepszanie stron Gilead. Niektóre funkcje stron internetowych Gilead mogą nie działać bez wykorzystania pasywnych technologii gromadzenia informacji. Informacje zbierane za pomocą tych technologii nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika bez dodatkowych danych. Jeśli chodzi o ograniczanie lub wyłączanie technologii śledzenia, zobacz sekcję poniżej zatytułowaną „Jakie mam możliwości dotyczące tego, w jaki sposób strony internetowe Gilead zbierają i używają moich danych osobowych?”

Niektórzy partnerzy biznesowi firmy Gilead, z którymi Gilead podpisuje kontrakty na prowadzenie działalności gospodarczej (np. dostawcy stron internetowych) mogą używać swoich plików cookie na stronach Gilead. Chociaż Gilead może nie mieć bezpośredniego dostępu do takich plików cookie ani ich nie kontrolować, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej reguluje użycie plików cookie przez Gilead i takich partnerów biznesowych na stronach Gilead. Gilead może również zezwalać firmom oferującym media społecznościowe (np. Facebook) na umieszczanie „widżetów” na stronach Gilead. Te narzędzia firm zewnętrznych mogą być również używane do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Przykładowo dopóki są Państwo zalogowani na Facebooku, za każdym razem, gdy trafią Państwo na stronę z widżetem Facebook, Facebook będzie wiedział, że są Państwo na tej stronie. Gilead nie kontroluje praktyk ochrony prywatności tych stron trzecich.

W jakich okolicznościach i do jakich celów Gilead może gromadzić i wykorzystywać Dane osobowe za pośrednictwem stron Gilead?

Oprócz tego, co określono w Oświadczeniu Gilead o ochronie prywatności, jeśli zdecydują się Państwo użyć funkcji strony e-mail Gilead do otrzymywania powiadomień e-mail, Gilead wyśle Państwu wiadomość e-mail, aby potwierdzić rejestrację i potwierdzić, że rejestrują się Państwo, aby otrzymywać takie e-maile. Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać takich e-maili, mogą Państwo postąpić zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby poprosić Gilead o zaprzestanie wysyłania powiadomień e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami niektóre strony internetowe Gilead umożliwiają wysłanie innej osobie linku do strony Gilead. Jeśli zdecydują się Państwo użyć funkcji strony e-mail Gilead, aby wysłać link do strony Gilead, Gilead poprosi o adres e-mail odbiorcy. Gilead automatycznie wyśle odbiorcy jednorazowy e-mail z zaproszeniem do przeczytania polecanej strony. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania tej konkretnej wiadomości e-mail i nie są przechowywane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.

Jakie mam możliwości odnośnie tego, w jaki sposób serwisy Gilead zbierają i używają moich danych osobowych?

Zawsze mogą Państwo ograniczyć ilość i rodzaj Danych osobowych, które Gilead otrzymuje, wybierając opcję niepodawania Danych osobowych w formularzach lub polach danych na stronach Gilead. Niektóre usługi online Gilead mogą być świadczone wyłącznie w przypadku przekazania Gilead odpowiednich Danych osobowych. Różne strony internetowe Gilead mogą zapytać, czy chcą Państwo zapisać się do list kontaktów lub programów Gilead w celu uzyskania ofert, promocji i dodatkowych usług, które mogą Państwa zainteresować.

Mogą Państwo również otrzymać pytania dotyczące preferencji lub pola preferencji, które pozwolą Państwu zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby strony internetowe Gilead używały technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, do „zapamiętywania” Państwa danych osobowych, takich jak identyfikatory użytkowników lub adresy pocztowe, podczas kolejnych wizyt. Jednak serwisy Gilead, które wykorzystują technologie śledzenia w celu gromadzenia nieidentyfikujących Państwa informacji, zazwyczaj nie umożliwiają użytkownikom rezygnacji z technologii śledzenia. Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie korzystania z technologii śledzenia, które zbierają nieidentyfikujące Państwa informacje, dzięki włączeniu ustawienia „Nie śledź” („DNT”). Aktualnie strony Gilead nie są zgodne ze standardem DNT w obecnej wersji. Należy jednak pamiętać, że Gilead nie gromadzi ani nie ujawnia Państwa zachowań podczas przeglądania stron trzecich w celach marketingowych.

W jaki sposób Gilead chroni dane osobowe gromadzone na stronach Gilead?

Zgodnie z praktyką Gilead dbaby o to, aby strony internetowe Gilead były zabezpieczone za pomocą rozsądnych z handlowego punktu widzenia zabezpieczeń technicznych, proceduralnych i administracyjnych, proporcjonalnych do wrażliwości i objętości przetwarzanych danych. Nie można jednak zagwarantować poufności Danych osobowych przesyłanych przez Internet. Gilead zaleca zachowanie ostrożności przy przesyłaniu Danych osobowych przez Internet. Gilead nie może całkowicie zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa Danych osobowych; w związku z tym, przesyłając dane osobowe na strony Gilead, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko. Gilead nie ma kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich ani ich treścią, a Oświadczenie Gilead o ochronie prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Przed przesłaniem Danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności stron internetowych podmiotów trzecich. Dotyczy to również tych partnerów biznesowych lub serwisów społecznościowych, które mają narzędzia do udostępniania na stronach Gilead (np. Facebook). Ponieważ Gilead nie kontroluje praktyk ochrony prywatności tych stron trzecich, należy przeglądnąć ustawienia prywatności, które zostały określone, korzystając z ich usług.

W jaki sposób Gilead chroni prywatność dzieci na stronach Gilead?

Żadne strony internetowe Gilead nie są przeznaczone do zbierania lub wykorzystywania jakichkolwiek Danych osobowych od dzieci na stronach Gilead („dzieci” to osoby, które nie osiągnęły pełnoletności w jurysdykcjach odpowiednich dla miejsca ich zamieszkania). Gilead świadomie nie pozwala dzieciom zamawiać produktów Gilead, komunikować się z Gilead ani korzystać z usług online Gilead. Jeśli podejrzewają Państwo, że dziecko, którego są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi, przekazało nam Dane osobowe, prosimy skontaktować się z Gilead, korzystając z jednej z poniższych metod. Firma będzie współpracować z Państwem w celu rozwiązania tego problemu.

Państwa prawa i dane kontaktowe

Jeżeli osobom fizycznym przysługują określone uprawnienia na podstawie mających do nich zastosowanie przepisów prawa i na pisemny wniosek, firma Gilead udzieli osobom fizycznym dostępu do Danych osobowych, które na ich temat posiada, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Ponadto firma Gilead pozwoli osobom fizycznym na poprawianie, zmienianie lub usuwanie danych, co do których wykazano, że są niedokładne lub niekompletne, lub na składanie sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania takich danych lub przenoszenia danych, w określonych okolicznościach i z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych prawem. Firma Gilead może nie być w stanie spełnić żądania, jeżeli Dane osobowe zostały zniszczone, usunięte lub poddane anonimizacji zgodnie z zobowiązaniami i praktykami firmy Gilead dotyczącymi przechowywania dokumentów. Jeżeli firma Gilead nie będzie mogła zapewnić osobie fizycznej dostępu do jej Danych osobowych, dołoży wszelkich starań, aby udzielić tej osobie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych. Prosimy o poinformowanie Gilead o swoich życzeniach, kontaktując się z firmą telefonicznie pod numerem (800) GILEAD5 lub +1 (650) 522-5775 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@gilead.com. Ewentualnie można wysłać list na poniższy adres:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, USA

Wszelkie wiadomości do firmy Gilead winny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe wysyłającego (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegółowe uzasadnienie żądania. Ponadto komunikaty dotyczące stron internetowych Gilead powinny zawierać, w stosownych przypadkach, adres e-mail użyty do rejestracji oraz adres strony internetowej Gilead, na której podano Dane osobowe (np. www.gilead.com). Prośby o usunięcie, zaktualizowanie lub poprawienie danych osobowych, wysyłane pocztą elektroniczną, powinny zawierać w temacie wiadomości e-mail następującą treść (w zależności od przypadku): „Prośba o usunięcie” lub „Prośba o aktualizację / korektę”. Firma Gilead dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące prawo lokalne. Jeśli mają Państwo pytania lub skargi dotyczące naszej polityki prywatności lub praktyk, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@gilead.com lub pisząc na adres pocztowy podany powyżej.

Egzekwowanie

Gilead zbada i spróbuje rozwiązać wszelkie skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawnienia Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie internetowej. W przypadku skarg lub sporów, których nie można rozstrzygnąć między Gilead a skarżącym, Gilead wyraziła zgodę na udział w procedurach rozwiązywania sporów TRUSTe.

Jeżeli mają Państwo nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozstrzygania sporów, z siedzibą w USA (usługa bezpłatna) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Zmiany w Polityce prywatności tej strony internetowej

Firma Gilead zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie internetowej w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego oraz zmian prawnych i regulacyjnych, a także praktyk biznesowych firmy Gilead, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Jeżeli firma Gilead zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie internetowej będzie odzwierciedlała te zmiany. Firma Gilead powiadomi o tych zmianach, aktualizując datę wejścia w życie wskazaną w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie internetowej. Państwa dalsze kontakty z firmą Gilead w zakresie działań ujętych powyżej będą podlegać obowiązującemu w danym czasie Oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018